Vikavirtamittarit

vikavirtarele
Tuotenro: RCM
Valmistaja: Bender

Vikavirtamittarit vahtivat maadoitetun verkon eristysvikoja. Päinvastoin kuin kelluvan verkon eristysviassa, maadoitetun verkon eristysvika aiheuttaa vikavirtoja, joita voidaan suoraan mitata virtamittarilla. Maadoitetun verkon vikavirtamittauksella on omat rajoituksensa. Erovirtaan perustuva vikavirtamittaus ei havaitse symmetrisiä vikoja (kaikissa vaiheissa on täsmälleen sama eristysvika). Myös N-johtimen eristysviat PE:hen nähden ovat vaikeasti tulkittavia. Kelluvassa IT-verkossa näitä ongelmia ei ole.


Vanhan nimityksen, maasulkurele, käyttö aiheuttaa usein väärinkäsityksiä, koska maasulku tarkoittaa kelluvassa ja maadoitetussa verkossa eri asiaa, joten niissä tarvitaan aivan eri mittausmenetelmät. Kelluvassa verkossa mitataan eristysvastusta eristystason valvontareleellä ja maadoitetussa verkossa mitataan vikavirtoja vikavirtamittarilla.


Maadoitetun verkon vikavirtamittauksen laitteita valittaessa on huomioitava verkossa esiintyvien vikavirtojen aaltomuoto. Vikavirran muoto on sama kuin vikapaikan jännitteen muoto. Jos verkossa on laitteita, joissa on tasajännitekomponentteja, voi vikavirta sisältää isoja tasavirtakomponentteja, vaikka verkon syöttö olisikin vaihtojännitettä.


A-luokan vikavirtamittauksessa käytetään perinteisiä summavirtamuuntajia, ja ne mittaavat vain vaihtovirtaa.


B-luokan vikavirtamittauksessa käytetään summavirtamuuntajia, jotka pystyvät mittaamaan sekä tasa- että vaihtovirtakomponentteja oikeassa suhteessa. Tätä mittausta tarvitaan tasasähkökomponentteja sisältävissä virtapiireissä, joissa on esim. taajuusmuuntajia.
Jos tällaisessa virtapiirissä käytetään A-luokan mittausta, mitataan vain osa todellisesta vikavirrasta. Lisäksi jos tasavirtakomponentti on niin iso, että se kyllästää summavirtamuuntajan, myös vaihtovirtakomponentti jää mittaamatta.


A-luokan vikavirtamittari: esim. RCM420
B-luokan vikavirtamittari: esim. RCMA423


Benderillä on myös 12-kanavainen vikavirtamittari RCMS460, jossa voi jokaisen kanavan A- tai B-luokan valita erikseen sopivaa summavirtamuuntajaa käyttämällä. Käytettäessä useampia mittauspisteitä voidaan eristysviat paikallistaa nopeammin ja saada siten järjestelmästä tarkempaa tietoa. Käyttökohteina esim. sairaalat ja datakeskukset.


Bender on yli 65 vuoden kokemuksella johtava sähköturvallisuustuotteiden valmistaja koko maailmassa.


Yleisesite (7 MB)


Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65, 35305 Grünberg
Deutschland


http://www.bender-de.com/


Tuotekuvat/photos: Bender

Design By